Habarlar

 • HPMC kapsulalarynyň bazary we geljekki geljegi näme

  Jelatin boş kapsulalary bilen deňeşdirilende, esasy çig mal hökmünde gidroksimetil-polipropilen sellýulozany ulanýan wegetarian kapsulalary diýlip atlandyrylýan HPMC kapsulasy, çyglylygy we has gowy durnuklylygy, dermanlar bilen biri-birine bagly reaksiýadan gaça durup biler, sebäbi kollagen we uglerod, mikro wegetarian kapsulalar. ..
  Koprak oka
 • HPMC kapsulasy

  Kapsulalar 160 ýyllyk taryhy bolan dermanlarda, goşmaça we işleýän iýmitlerde giňden ulanylýar we has meşhur bolýar, esasanam HPMC kapsulalary.Jelatin kapsulasynyň çig maly bilen deňeşdirilende, HPMC (gidroksipropil metil sellýuloza) filmiň gowy emele gelmegine, ýaýramagyna, ...
  Koprak oka
 • HPMC boş kapsulanyň aýratynlyklary we ulanylyşy

  HPMC boş kapsulanyň aýratynlyklary we ulanylyşy

  Kapsulalaryň ýüz ýyllyk taryhynda jelatin giň çeşmeleri, durnukly fiziki we himiki aýratynlyklary we ajaýyp gaýtadan işleýiş aýratynlyklary sebäpli hemişe esasy kapsula materiallarynyň ýagdaýyny saklap gelýär.Adamlaryň kapsula bolan isleginiň artmagy bilen ...
  Koprak oka
 • Global boş kapsulalar bazary barada çekişme

  Global boş kapsulalar bazary barada çekişme

  Kapsula gadymy Müsürde dörän dermanlaryň gadymy doza görnüşlerinden biridir [1].Wenadaky dermanhanaçy De Pauli 1730-njy ýylda syýahat gündeliginde Oval kapsulalarynyň näsaglaryň agyrysyny azaltmak üçin dermanlaryň erbet ysyny ýapmak üçin ulanylandygyny aýtdy [2].100 ýyldan gowrak wagtdan soň, derman ...
  Koprak oka
 • Ösümlik kapsulasy ösüş tendensiýasyna öwrülýär

  Ösümlik kapsulasy ösüş tendensiýasyna öwrülýär

  Iňlisleriň esasy neşiri bolan “The Economist” 2019-njy ýyly “Wegetarian ýyly” diýip yglan etdi;“Innova Market Insights” 2019-njy ýylyň ösümlik şalygynyň ýyly boljakdygyny we wegetarianlaryň şu ýyl iň meşhur tendensiýalardan biri boljakdygyny çaklady.Bu pursatda bütin dünýä boýun almaly ...
  Koprak oka