Önümiň jikme-jigi

GELATIN kapsulasynyň artykmaçlygy

Boş kapsulanyň spesifikasiýasy

Boş gelatin kapsulasy

önümçilik prosesi

hil ulgamy

saklamak we gaplamak ýagdaýy

Jelatin Boş gaty kapsula

Gysgaça düşündiriş:

Jelatin boş kapsulasy jelatinden ýa-da beýleki amatly materiallardan bolup, esasan dilden peýdalanmak üçin birlik dozasyny öndürmek üçin derman (lar) bilen doldurylýar.

Jelatin kapsulasy, adam bedenine aňsatlyk bilen siňdirilýän we 10 minutyň içinde aşgazanda çalt siňdirilýän derman önümçiligi üçin köne däp bolan seçimdir.Mundan başga-da, kapsula bazarynda öňdebaryjy orny eýelemek has tygşytly.


Düşündiriş Jikme-jiklikleri

Custöriteleşdirilen farmasewtiki jelatin boş kapsulasy

Jelatin ýa-da beýleki amatly materiallardan ýasalan we birlik dozasyny öndürmek üçin derman (lar) bilen doldurylýar

Inasin üpjün edip biler

Boş gaty jelatin kapsulanyň gabyklary
Ölçegi 00 # 0# 1# 2# 3# 4#
Gapagyň uzynlygy (mm) 11.8 ± 0.3 11.0 ± 0.3 10.0 ± 0.3 9.0 ± 0.3 8.0 ± 0.3 7.2 ± 0.3
Bedeniň uzynlygy (mm) 20,8 ± 0.3 18.5 ± 0.3 16.5 ± 0.3 15.5 ± 0.3 13.5 ± 0.3 12.2 ± 0.3
Gowy örülen uzynlyk (mm) 23.5 ± 0,5 21.4 ± 0,5 19.1 ± 0,5 17,8 ± 0,5 15,6 ± 0,5 14.2 ± 0,5
Gapagyň diametri (mm) 8,25 ± 0.05 7.71 ± 0.05 7.00 ± 0.05 6.41 ± 0.05 5.90 ± 0.05 5.10 ± 0.05
Bedeniň diametri (mm) 7.90 ± 0.05 7.39 ± 0.05 6.68 ± 0.05 6.09 ± 0.05 5.60 ± 0.05 4.90 ± 0.05
Içki göwrüm (ml) 0.95 0.68 0.50 0.37 0.30 0.21
Ortaça agram (mg) 125 ± 12 103 ± 9 80 ± 7 64 ± 6 52 ± 5 39 ± 4
Packerli paket (kompýuterler) 80000 100000 140000 170000 240000 280000
Eksport-paket (kompýuterler) 90000 110000 150000 180000 250000 290000

Müşderiler tassyklamaly

Müşderiler indeks synagy üçin nusgalar bermeli we spesifikasiýa standart zerurlygyna laýyk gelmeli.

Reňkine gabat gelmek üçin: Müşderi 50 - 100pcs kapsulanyň nusgasyny bermeli.
Logotipi çap etmek üçin: Müşderi bize HD logo suratlaryny ibermeli (AI suratlary has gowy bolardy)

Önümçilik prosesi

1-nji ädim Jelatiniň eremegi

1-nji ädim Gelatin ereýär.png

2-nji ädim atylylygy tygşytlamak

2-nji ädim ýylylygy tygşytlamak

3-nji ädim Kapsula ýasamak

3-nji ädim Kapsula ýasamak.png

4-nji ädim

4-nji ädim

5-nji ädim

5-nji ädim Gözleg we synag.png

6-njy ädim

6-njy ädim

7-nji ädim Synag

7-nji ädim Test.png

8-nji ädim

8-nji ädim
图片 6

3-wagt hiline gözegçilik

_MG_9523

Önümçilik liniýasynda

2

Finisharym taýýar önümçilik

3

Taýýar önümçilik

Boş gelatin kapsulasynyň artykmaçlyklary

Product Önümiň ýokary kär derejesi 99,9%
Customers Müşderileriň islegine görä reňklenip we çap edilip bilner.
China Hytaýdaky we Hytaýdaky meşhur zawodlar bilen hyzmatdaşlyk.
● Baý tejribeli işçiler durnukly hil öndürip bilerler.
● Hil yzarlanyp bilner we hil tassyklanandan soň hiliň birmeňzeş we durnukly bolmagyny üpjün etmek üçin şol bir çig maly saklarys.
● Durnukly hil, 80% ýokary tehnikler kapsulalaryň hilinde durnuklydygyna göz ýetirýärler
Production Güýçli önümçilik kuwwaty öndürmek: ýylda 8.5 milliard

Şahadatnamamyz

微 信 图片 _202208091440563

Inasin kapsulasy VS Beýleki marka kapsulasy

4.31

 

Fiziki we himiki önümler

Synag elementi Standart
Aýratynlyklary Bu önüm silindr bolup, iki sany ýokary hilli we elastik boş kapsuladan ybarat ýapyk we gulp gapagyny we göwresini düzüp biler.Kapsula açyk we arassa bolmaly, reňk we ýalpyldawuk birmeňzeş, tekiz kesilen, ýoýulmaly däl, ys ýok.Bu makala aç-açan (ikisinde gün şöhlesi ýok), aç-açan (bölümde diňe gün şöhlesi bar), aç-açan (ikisinde gün şöhlesi bar) bölünýär.
Şahsyýet Oňyn bolar
Berklik ≤1
Brittleness derejesi ≤5
Bölünmegiň wagty .010.0min
Sulfit ≤0.01%
Hloroetanol Oňyn bolar
etilen oksidi ≤0.0001%
Guramazlyk 12.5-17.5% bolmaly
Inganýan galyndy ≤2.0% (aýdyň), 3.0% (ýarym dury), 5.0% (aç-açan)
Hrom (ppm) ≤2
Agyr metal (ppm) ≤20
Aerob bakteriýalary hasaplanýar 0001000cfu / g
Galyplar we hamyrmaýa ≤100cfu / g
Escherichia coli Ativearamaz
Salmonella Ativearamaz

Adingüklemek ukyby

Ölçegi

Paket / karton

Adingüklemek ukyby

00 #

70000 sany

147 karton / 20ft

356 karton / 40ft

0#

100000 sany

147 karton / 20ft 356 karton / 40ft

1#

14000 sany

147 karton / 20ft 356 karton / 40ft

2#

170000 sany

147 karton / 20ft 356 karton / 40ft

3#

240000 sany

147 karton / 20ft 356 karton / 40ft

4#

280000 sany

147 karton / 20ft 356 karton / 40ft

Gaplamak we CBM: 74CM * 40CM * 60CM

Gaplamak maglumatlary

Gaplamak: Içki gaplamak plastmassa torbanyň bir gatlagy + alýumin folga haltasynyň bir gatlagy + daşarky gaplama karton gaplamakdyr

图片 8
图片 9

Arza

surat2
surat1
3-nji surat

 • Öňki:
 • Indiki:

 • GELATIN kapsulasynyň artykmaçlygy

  1. Glokary ýalpyldawuk we ýagty görnüş, az tagalla bilen ýuwutmak aňsat.

  2. Bölünmek wagty gök önümlerden has gysga.(6 Min VS 10Min), Şonuň üçin bedenimize siňmek we siňdirmek has aňsat.

  3. Dolduryjy maşynlarda kämillik derejesi.Ösümlik kapsulasynyň paýy 99,99% VS Gelatiniň 99,97% bolup çykýar.Näsaz kapsulalara esasan üns berilmez.

  4. Planşetler we dermanlar bilen deňeşdirilende, jelatin kapsulasynyň bio-elýeterliligi has gowudyr, sebäbi dermanlary durnuklaşdyrmak üçin ýelim goşulmaýar, şonuň üçin has arassa we siňdirilmegi aňsat.

  5. Dowamly goýbermek we goşma formulalar etmek üçin ulanylýar.Dermanlar içege ulgamynda kesgitlenen wagtda we ýagdaýda eräp bilýär.

  6. pleönekeý resept we önümçilik prosesi, Awtomatiki we önümçilik köpçülikleýin önümçiligi üçin amatly.

  Boş kapsulanyň spesifikasiýasy

  Spesifikasiýa sahypasy

  Boş kapsulanyň spesifikasiýasy

  Ölçeg indeksi

  Ölçeg

  00 #

  0#

  1#

  2#

  3#

  4#

  Gapagyň uzynlygy (mm)

  11.8 ± 0.3

  11.0 ± 0.3

  10.0 ± 0.3

  9.0 ± 0.3

  8.0 ± 0.3

  7.2 ± 0.3

  Bedeniň uzynlygy (mm)

  20,8 ± 0.3

  18.5 ± 0.3

  16.5 ± 0.3

  15.5 ± 0.3

  13.5 ± 0.3

  12.2 ± 0.3

  Gowy örülen uzynlyk (mm)

  23.5 ± 0,5

  21.4 ± 0,5

  19.1 ± 0,5

  17,8 ± 0,5

  15,6 ± 0,5

  14.2 ± 0,5

  Gapagyň diametri (mm)

  8,25 ± 0.05

  7.71 ± 0.05

  7.00 ± 0.05

  6.41 ± 0.05

  5.90 ± 0.05

  5.10 ± 0.05

  Bedeniň diametri (mm)

  7.90 ± 0.05

  7.39 ± 0.05

  6.68 ± 0.05

  6.09 ± 0.05

  5.60 ± 0.05

  4.90 ± 0.05

  Içki göwrüm (ml)

  0.95

  0.68

  0.50

  0.37

  0.30

  0.21

  Ortaça agram (mg)

  125 ± 12

  103 ± 9

  80 ± 7

  64 ± 6

  52 ± 5

  39 ± 4

  Gaplamagyň ululygy (kompýuterler)

  80000

  100000

  140000

  170000

  240000

  280000

  Boş gelatin kapsulasy

  Kapsül, jelatinden ýa-da beýleki amatly materiallardan taýýarlanylýan we esasan dilden peýdalanmak üçin birlik dozasyny öndürmek üçin derman (lar) bilen doldurylýan iýilýän paketdir.Jelatin kapsulamyz, süňkden ýasalýar.

  Gaty jelatin kapsulasy, bir ujunda ýapylan silindrler görnüşindäki iki bölekden durýar.“Şapka” diýilýän has gysga bölek, “beden” diýilýän uzyn eseriň açyk ujuna gabat gelýär.

  Jelatin, kapsula öndürmek üçin iň köp ulanylýan materialdyr.gdad

  önümçilik prosesi

  7d8eaea9

  hil ulgamy

  1. Çig malyň we önümleriň hiline berk gözegçilik edýäris.Jelatin kapsulasynyň çig maly sagdyn süňklere esaslanýar.Hiliň deňligini kepillendirmek üçin jikme-jik üns berilse, ähli material hil ulgamy kepillendirilýär.

  2. productionhli önümçilik prosesi uly yhlas we doly jogapkärçilik bilen amala aşyrylýar.Dünýä derejesindäki awtomatiki desgalar, netijeli we tertipli GMP dolandyryş ulgamyny döredip, başarnykly işgärler tarapyndan ussatlyk bilen ulanylýar.Bu ýerde iň ýokary derman standartyna laýyk gelýän esasy ösen enjamlar görkezildi:

  Dünýä derejesindäki Aseptiki otag desgasy

  Önümçilik enjamlary

  Gowy resminamalaşdyrylan gözegçilik ulgamy

  Güýçli arassaçylyk standartlary

  Howanyň we çyglylygyň anyklaýyş enjamlary

  3. Hil kepilligi düýbünden ygtybarly.Okuw zerurlyklaryny göz öňünde tutýan yzygiderli we meýilleşdirilen seminarlar bize yzygiderliligi saklamaga mümkinçilik berýär.Şonuň üçin şeýle düýpli gözleg we üznüksiz gözegçilik astynda hiç hili kemçilikli kapsulalar öndürilmeýär, sebäbi her ädim laýyklygy dowam etdirmek üçin her dolandyryşda seresaplylyk bilen gözden geçirilýär.

  saklamak we gaplamak ýagdaýy

  Saklamak çäreleri:

  1. Öwreniş temperaturasyny 10-25 Keep derejesinde saklaň;Otnositel çyglylyk 35-65% -de galýar.5 ýyl saklamak kepilligi.
  2. Kapsulalar arassa, gurak we şemalladylýan ammarda saklanmalydyr we güýçli gün şöhlesine ýa-da çygly gurşawa sezewar edilmeli däldir.Mundan başga-da, döwmek üçin gaty ýeňil bolansoň, agyr ýükler üýşmeli däldir.

  Gaplamak talaplary:

  1. Içerki gaplamak üçin pes dykyzlykly polietilen haltalar ulanylýar.
  2. Zeper ýetmeginiň we çyglylygyň öňüni almak üçin daşky gaplamada 5 gatly Kraft kagyz goşa gasynlanan gurluş gaplaýyş gutusy ulanylýar.
  3. Daşky gaplamagyň iki aýratynlygy: 550 x 440 x 740 mm ýa-da 390 x 590 x 720mm.

  Exif_JPEG_PICTURE

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary