Medeniýet

Paýlaýyş goldaw-önüm ussatlygy

Missiýa, görüş we esasy gymmatlyk

Inasin, işgärlere gönükdirilen we müşderiniň ilkinji şygary bilen ajaýyp geljege umyt baglap, pudak ýolbaşçysy hökmünde jogapkärçiligi hemişe ýerine ýetirmäge çalyşýar.“Made in China” wekili hökmünde dünýäniň buýsanjy bolmak üçin göreşýäris!

Wezipe: Üznüksiz innowasiýa we sagdyn durmuş ýörelgesine ymtylmak, iň hünärli hyzmat bermek

Görüş: Boş kapsulalar üçin dünýä derejesindäki ygtybarly kärhana bolmak

Esasy baha: Iň ýokary hil, ýokary netijelilik, goşa ýeňişli hyzmatdaşlyk we paýlaşmak islegi