Kompaniýanyň tertibi

20-den gowrak awtomatiki önümçilik liniýasy we ýyllyk 8 milliard önümi bolan inasin kapsulasy Hytaýda iň esasy 3 önümçilik ägirtlerinden biridir.2003-nji ýylda döredilen zawodymyz gök önüm we jelatin boş kapsulalary öndürmek bilen meşgullanýan 120,000 inedördül metr meýdany tutýar.Işgärlerimiz, müşderileriň islegine görä 00 #, 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 # bilen boş kapsulalaryň doly görnüşinde we ululygynda ökde we tejribeli.Önümçilik liniýalarynyň we kuwwatynyň artmagy bilen 2025-nji ýylda ýyllyk önümçiligimiziň 50 milliarda ýetmegine garaşylýar.

Inasin, çig maldan (Wood Pulp & Gelatin-den haýwan derisinden alnan HPMC) gaplamak we saklamak gözegçiligine çenli ähli önümçilik ädimleri üçin berk gözegçilik ulgamyna eýedir.Doly awtomatiki desgalar programmasy ýokary öndürijiligi we çalt eltip bermäge kömek edýär, bu bolsa inasini dünýädäki ähli müşderilerimize ygtybarly edýär.

Maliýe we desgalar babatynda güýçli güýçden başga-da, biz inasin, kärhanany ösdürmegiň esasyny düzýänligi sebäpli, ylmy we tehnologiki innowasiýalara ygrarlydyrys.Diňe täze önümleri, täze prosesleri we täze enjamlary ösdürmek we tehnologiki derejäni pudakda öňdebaryjy orunda saklamak bilen kärhana ep-esli ösüş gazanyp we gowy ösüş tendensiýasyny saklap we uly saglyk pudagyna laýyklykda innowasiýa kärhanasyny döredip biler. ylym we tehnologiýa lukmançylygy.

43
1-nji ädim Jelatiniň eremegi
7-nji ädim
15